Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması : Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi (Doğrudan Hibe) - Faaliyet Listesi

21.01.2021     Ar & Ge     125

BAŞLANGIÇ AŞAMASI

  1. Başlangıç Aşamasındaki Faaliyetlerin Uygulanması
  2. Açılış Konferansı

UYGULAMA AŞAMASI

BS.1 Aile mahkemelerinin ve savcılığın etkinliğinin ve işleyişinin geliştirilmesi.

  1. Durum, Boşluk ve İhtiyaç Analizinin Gerçekleştirilmesi
  2. Travmayı Önlemek İçin Boşanma Prosedürlerinin İyileştirilmesi ve Etkili Bir Şekilde Uygulanması

1.2.1. Boşanma Prosedürlerinin Etkililiğine İlişkin Yuvarlak Masa Toplantıları

1.2.2. Boşanma Dava Akış Yönetimine İlişkin Kılavuzların Geliştirilmesi

  1. Nafaka ve Tazminat Tespit Çerçevesinin İyileştirilmesi
  2. Çocuğun Üstün Yararı İlkesinin Uygulanmasının ve Velayet Düzenlemelerinin İyileştirilmesi

1.4.1. Çocuğun Üstün Yararı İlkesinin Uygulanmasının İyileştirilmesine İlişkin Yuvarlak Masa Toplantıları

1.4.2. Aile Mahkemeleri Tarafından Çocuğun Üstün Yararının Tespit Edilmesine Yönelik Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi

1.4.3. Velayet Düzenlemeleri Çalıştayının Organize Edilmesi

1.4.4. Velayet Düzenlemelerinin İyileştirilmesi Kılavuzunun Geliştirilmesi

  1. Aile Hukuku Prosedürlerinde AUÇ Mekanizmalarının Değerlendirilmesi
  2. Aile İçi Şiddette, 6284 Sayılı Kanun’un Uygulanması ile Dava Akışı ve Kovuşturma Yönetiminin Geliştirilmesi

1.6.1. Aile İçi Şiddetin Dava Akışı ve Kovuşturma Yönetiminin Geliştirilmesine Dair Çalıştay

1.6.2. 6284 Sayılı Kanuna Tabi Davalarda Dava Akışının ve Kovuşturma Yönetiminin İyileştirilmesi Aracının Geliştirilmesi

  1. Yasal Çerçevenin İncelenmesi
  2.  Avrupa Ülkelerinde En İyi Uygulamaların Analizi için Çalışma Ziyaretleri

BS.2 İnsan hakları ile ilgili temel konularda hâkimlerin, savcıların ve uzmanların yeterliliklerinin artırılması.

2.1. Eğitim İhtiyaç Analizi (EİA)

2.2. Eğitim Programı ve Modüllerinin Tasarlanması (çalışma grupları)

2.2.1. Hâkimlere ve Hâkim Adaylarına Aile Mahkemesi Davalarıyla İlgili Eğitim Verilmesi Konusunda İstişare

2.2.2. Uzmanlara ve Yardımcı Personele Aile Mahkemesiyle İlgili Eğitim Verilmesi Konusunda İstişare

2.3. Eğitim Programının Gerçekleştirilmesi

2.3.1. Eğitici Eğitimi Seminerlerinin Verilmesi

2.3.2. Hâkimlere ve Savcılara Yönelik Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitim Programlarının Verilmesi

2.3.3. Aile Mahkemelerinde Görev Alan Bilirkişilere ve Yardımcı Personele Yönelik Meslek İçi Eğitim Programlarının Verilmesi

2.4. Eğitim Programının Değerlendirilmesi

BS.3 Paydaşlar arasındaki işbirliği mekanizmalarının iyileştirilmesi.

3.1. Aile Hukuku Uygulamalarında Hukuki İşbirliğinin Artırılması

3.1.1. Daha Etkili İşbirliği için İhtiyaçların Analizi

3.1.2. İşbirliği Mekanizmasının Kurulmasına dair Eylem Planı Ayrıntılarının Belirlenmesi için İstişare Çalıştayları

3.2. İşbirliği Mekanizmasının Kurulması

3.2.1. İşbirliği Mekanizmasının Yetki Alanı ve Çalışma Prosedürlerine İlişkin Çalışma Grubu Toplantıları

3.2.2. Aile Hukuku Kaynaklarının Satın Alınması

3.3. Düzenli İşbirliği Toplantılarının Organize Edilmesi

A. 3. 4. Çok sektörlü kurumsal işbirliği ve pilot uygulama

3.4.1. Pilot Uygulama

3.4.2. İşbirliği Mekanizmasının Sonuçlarını Tartışmak ve Yaygınlaştırmak için Çok Ortaklı bir Seminerin Organizasyonu

BS.4 Aile mahkemesi dava süreçlerine ilişkin kamusal farkındalığın artırılması.

4.1. Bilgi İhtiyaç Analizi

4.2. Halka Yönelik Farkındalık Yaratma Faaliyetlerinin Tasarlanması ve Uygulanması

4.2.1. Uluslararası Konferans

4.2.2. Açık Mahkeme Günleri

4.3. Mahkeme Kullanıcıları için Farkındalık Yaratma Faaliyetlerinin Tasarlanması ve Uygulanması

4.3.1. Farkındalık Yaratma Materyallerinin Tasarlanması, Hazırlanması ve Dağıtılması

4.3.1. Pilot Adliyelerde Hukuk Kliniklerinin Kurulması

KAPANIŞ AŞAMASI

5.1. Proje Uygulamasının Harici Değerlendirmesi

5.2. Kapanış Konferansı

5.3. Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Devir Teslim Planını İçeren Proje Nihai Raporunun Hazırlanması