CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE YARGI MENSUPLARININ AİHS İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA KAPASİTELERİNİN ARTTIRILMASI (CAS II) PROJESİ

18.10.2022     Ar & Ge     112

Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi  Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesi (CAS II) kapsamında 14 Ekim 2022 tarihinde Akademimizin Aday Eğitim Reformu çalışmalarıyla revize edilen eğitim müfredatında yer alan Sulh Ceza Hakimliği Uygulamaları dersine ilişkin eğitici modülü nihai hale getirilmiştir.

Diğer taraftan anılan modülün pilot uygulaması Türkiye Adalet Akademisinde eğitim gören 25. Dönem hâkim adayları ile gerçekleştirilmiştir.