“GEREKÇELİ KARAR YAZIMINA İLİŞKİN YARGI MENSUPLARI İSTİŞARE TOPLANTISI”

28.04.2022     Ar & Ge     137

Türkiye Adalet Akademisinin  yürüttüğü “Yargı Kararlarında Gerekçelendirme” çalışması kapsamında 28 Nisan 2022 tarihinde Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu üyeleri ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye Mahkemeleri ve ilk derece mahkemelerinde görev yapan toplam 100 yargı mensubunun katılımı ile “Gerekçeli Karar Yazımına İlişkin Yargı Mensupları İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.

Adalet Akademisi Başkanı Muhittin ÖZDEMİR’in açış konuşmasının ardından toplantı, Ceza ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yener ÜNVER, İdare ve Anayasa Hukuku alanında Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem KILIÇ, Özel Hukuk alanında Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat CANBOLAT’ın moderatörlüğünde başladı.

Toplantıda Türkiye Adalet Akademisi Öğretim Görevlisi Hâkim Eray TEMİZKAN “Ceza ve Ceza Yargılaması Hukukuna İlişkin Bulgular”,  Öğretim Görevlisi Hâkim Seda DUYSAK FİDAN “Özel Hukuka İlişkin Bulgular” ve Danıştay İdari İşler Kurulu Kıdemli Tetkik Hâkimi Dr. Zühal Aysun SUNAY “İdare ve Anayasa Hukukuna İlişkin Bulgular” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi ve katılımcılar arasında istişarede bulunuldu.

GALERİ