Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması ‘Kararların Gerekçelendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bakış Açıları’ konulu Uluslararası Seminer

5.11.2021     Ar & Ge     175

Türkiye Adalet Akademisinin Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliği ile yürüttüğü ‘Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması’ kapsamında 5 Kasım 2021 tarihinde, ‘Kararların Gerekçelendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bakış Açıları’ konulu çevrimiçi uluslararası seminer düzenlendi.

Çalışma ile iyi uygulama örneği olan ülke mevzuatlarının gerekçeli karar hakkını nasıl düzenlediği, bu yabancı hukuk sistemlerinde faaliyet gösteren ilk derece, istinaf ve temyiz mahkemelerinin gerekçeli karar yazım usulleri ve standartlarının belirlenmesi, planlanan meslek içi eğitimlerde kullanılması ve nihayetinde Türk hukuk sistemine kazandırılması amaçlanıyor.

‘Kararların Gerekçelendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Bakış Açıları’ konulu çevrimiçi uluslararası seminer; Avrupa Konseyi Adalet ve Adli İşbirliği Daire Başkanı Mikhail Lobov, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Saadet Yüksel ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir’in açılış konuşları ile başladı. 

GALERİ