Bütçe

25.01.2021     Ar & Ge     98

Çalışmanın giderleri, Türkiye Adalet Akademisi tarafından karşılanacak olup ayrıca ulusal veya uluslararası projelerle de desteklenebilecektir.