Paydaşlar

25.01.2021     Ar & Ge     304

Çalışmanın paydaşları; Türkiye Adalet Akademisi, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Türkiye Barolar Birliği ve üniversitelerin  hukuk fakülteleridir.