Çalışmayla Ulaşılması Beklenen Sonuçlar

25.01.2021     Ar & Ge     238

Hâkim ve savcıların yazım tarzı, dil kullanımı ve gerekçelendirme hususlarında bilgilendirilmesi ve mesleki becerilerinin geliştirilerek, bu kazanımların yargı kararlarına yansıtılması,

Kararların gerekçeli yazılması konusunda standartların belirlenmesi ve bu standartların uygulanmasını temin edecek çalışmaların yapılması,

Yargı kararlarının gerekçeli, anlaşılabilir ve hukuki bir dille yazılması suretiyle şeffaflık, hesap verilebilirlik, hukuk devleti ve hukuki güvenliğin güçlendirilmesi böylece yargıya olan güvenin artırılması,

Yargı kararlarının yazım tarzı ve gerekçelendirilmesi konusunda tüm paydaşlar ve kamuoyu nezdinde bir farkındalık yaratılması beklenen sonuçlardır