Ulusal Çalıştay

25.01.2021     Ar & Ge     209

Yargı kararlarında gerekçelendirme konusunda farkındalık oluşturulması

ve görüş alışverişinde bulunulması amacıyla her kademedeki yargı mensupları ve Türkiye Barolar Birliği temsilcilerinin katılımlarıyla bir ulusal çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.

Hukuk fakültelerinde verilen eğitimde gerekçe ekseninde hukuki gerekçelendirme ve hukuk metodolojisi derslerinin müfredattaki yeri ve sınav yöntemleri konularında farkındalık oluşturulması amacıyla hukuk fakülteleri dekanları ve YÖK temsilcilerinin katılımlarıyla ulusal bir çalıştay düzenlenmesi planlanmaktadır.