Ulusal Sempozyum

25.01.2021     Ar & Ge     187

“Gerekçeli Karar Hakkı” ve “Yargı Kararlarının Dili” başlıklı, her biri için 250 katılımcı olacak şekilde, alanında seçkin akademisyenler ile yargı mensuplarının katılımlarıyla sempozyumlar düzenlenmesi planlanmaktadır.

Sempozyumlarda sunulacak tebliğlerin kitap hâline getirilmesi, sunumlara ilişkin video görüntülerinin bu çalışma için kurulacak web sayfasında ve Türkiye Adalet Akademisinin dijital platformlarında yayımlanarak ilgili paydaşların erişimine sunulması planlanmaktadır.