Yayınlar

25.01.2021     Ar & Ge     295

Bilim kurulunun danışmanlığında çalışma grubu tarafından, çalışmanın tematik alanı hakkında bir rehber hazırlanacak ve ilgili kurumlara dağıtılacaktır. Ayrıca Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde, çalışmanın tematik alanına odaklanan, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca yayımlanan materyalleri içeren bir veri koleksiyonu oluşturulacaktır.