ADALET AKADEMİSİ “AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI” PROJESİ 1. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

28.09.2021     Ar & Ge     614

Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi 1. Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

 

Ankara Sheraton Hotel’de gerçekleştirilen proje yürütme kurulu toplantısının açılış konuşmasını Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse gerçekleştirdi.

Projenin amacı, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesini sağlamak suretiyle, kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarının korunması sürecinde aile mahkemelerinin etkinliğini arttırmaktır.

ÖZDEMİR: AİLE MAHKEMELERİ TOPLUMUN TÜMÜNÜ İLGELENDİREN KARARLAR VERİYOR

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” projesi 1. Yürütme kurulu toplantısında, ailenin milletlerin yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Özdemir;  “Ailenin, toplum içinde fonksiyonunu yerine getirmesi için sosyal ve ekonomik çözümlerin yanında hukuki çözümlerinde zamanında ve adil olarak devreye girmesi gerekir. Bu kapsamda, Projemiz aile ile ilgili hukuki çözümlerin geliştirildiği aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılmasını hedeflediğinden sadece yargı camiasını (sektörünü) değil esasen tüm toplumu ilgilendiren mühim bir uzun soluklu çalışma olacaktır.

 “Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun”un yürürlüğe girdiği 18.01.2003 tarihinden günümüze kadar ilk defa Projemiz aile mahkemelerini bir bütün olarak ele almaktadır ve sadece yargının değil sürecin tüm paydaşlarını çalışmaya dahil etmektedir. Hatırladığım kadarıyla aile ve aile mahkemelerini konu alan bu hacimde başka bir proje bulunmamaktadır. Akademimizin dışında, HSK, Yargıtay, Adalet ve Aile Bakanlığının ilgili birimleri, Barolar Birliği, Ankara Barosu, Sivil Toplum Kuruluşları ve Üniversiteleri paydaş olarak bünyesinde barındıran emsalsiz bir projedir. Projemiz sadece yargı sektörü ile sınırlı kalmamış, konu aile olduğu için toplumun her kesimini kapsamıştır. Bu itibarla; Proje kapsamında geliştirilecek yeni uygulamalar, araçlar ve çözüm önerilerinin tüm toplumumuza fayda sağlaması bizim heyacınımızı artırmaktadır. Ayrıca Projede sivil toplum kuruluşlarının önemli rol oynaması da bizi mutlu etmektedir.  

PİLOT ADLİYELERİMİZİ BELİRLEDİK

Projenin başarılı olacağına dair inancım tamdır. Projeyi beraber yürüttüğümüz Avrupa Konseyi gerçekten değerli bir ekip oluşturdu. Projede faaliyet bazlı seçilen yerel ve yabancı uzmanlar kendisini ispat eden başarılı isimler arasından seçilmiştir. Belirtmek isterim ki, tüm süreçlerde güçlü kurumsal kapasitemizle Proje başarısının artırılması için katkı sunacağız. Pilot adliyelerimizi İzmir’den Kars’a kadar ülkemizin tüm motiflerini görebileceğimiz şekilde belirleme yoluna gittik. Aynı zamanda iş yükü ve mahkeme sayısı bakımından da çeşitliliğe önem verdik. Bu sayede 7 bölgemizin aile hukuku bakımdan sosyal, kültürel ve hukuki fotoğrafını görüp, bu durumu dikkate alarak çözüm önerileri getirmenin daha isabetli olacağını değerlendirdik. Bu durum proje sonuçlarının yaygınlaştırılması sürecinde de yarar sağlayacaktır. Projemiz kapsamında aile mahkemelerinin durum tespit ve ihtiyaç analizi raporlama çalışmaları Akademimiz proje ekibinin de katkıları ile devam etmektedir.

Aile hukuku alanında temel mevzuatımız İngilizceye çevrilmiş, Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Kararları ile Aile Hukuku Uzmanları Komitesine sunulan rapor ise dilimize çevrilmiş ve yayınlanmıştır.  10 gün içinde pilot adliyelerde görev yapan aile hâkimlerimizle tanışma, onların görüşlerini alma ve Proje kapsamındaki beklentilerimizi aktarmak amaçlarıyla çevrimiçi toplantı düzenleyeceğiz. “ ifadelerine yer verdi.

URSE: PROJEMİZDE SOMUT İLERLEME KAYDEDİLDİ

 Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması, Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi 1. Yürütme Kurulu toplantısında, projenin somut ilerleme kaydettiğini belirtti. Ofis Başkanı Urse; “Yaz tatili ve adli tatile rağmen Proje, başlangıç aşamasında yalnızca idari görevleri ve hazırlık niteliğindeki görevler açısından değil aynı zamanda önemli faaliyetler açısından da somut ilerleme kaydedildi. Başlangıç aşamasında daha çok gerekli hazırlıkların yapılmasına, gerekli kaynakların harekete geçirilmesine, ilgili bilgi ve verilerin toplanmasına ve Proje faydalanıcısıyla iyi bir iletişim akışının kurulmasına odaklanıldı

PİLOT AİLE MAHKEMELERİ İLE ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDEDECEĞİZ

Proje Eylem Tanımı belgesindeki öngörü doğrultusunda, başlangıç aşamasında pilot adliyelerin seçimi tamamlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonrasında TAA tarafından Türkiye’nin yedi bölgesinden pilot adliyeler önerilmiş ve AK ile bunlar üstünde mutabık kalınmıştır. Seçilen adliyeler ülkedeki büyük, orta ve küçük ölçekli adliyeleri temsilen Ankara, İzmir, Sakarya, Hatay, Ordu, Kars ve Mardin adliyeleridir. Pilot aile mahkemelerinin Proje faaliyetlerine etkili bir şekilde katılımı büyük önem arz etmektedir. Ulusal ve Uluslararası Uzmanların ihale süreçleri tamamlanmış, ilgili uzmanların sözleşmeleri imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Beklenen Sonuç 1 altındaki proje faaliyetleri kapsamında içeriğe yönelik çalışmalar da başlamıştır. Dolayısıyla, idari görevler dışında, proje ekipleri içerikle ilgili çalışmaları başlatmış ve başlangıç döneminde faaliyetlerin gerçekleştirilmesine de başlanmıştır. Ayrıca, aile adaleti alanında bir dizi Bakanlar Komitesi kararı ve CDCJ çalışması ve raporları ulusal uzmanların ve daha geniş ölçekte ulusal paydaşların kullanımına sunulmak üzere Türkçeye çevrilmiştir.  Tercüme edilen belgeler AK Ankara web sitesinde e-kütüphane sekmesinde yer almaktadır. Sözlerime son verirken tekrar tüm ortaklarımıza ve özellikle Türkiye Adalet Akademisine, Adalet Bakanlığına, Hâkimler ve Savcılar Kuruluna ve ABTD’ye bu projeye gösterdikleri bağlılık ve güvenilir işbirlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.” Dedi.