Hukuk Rehberi Çalışması

21.01.2021     Ar & Ge     3100

Akademimizin Yargıtay Birinci Başkanlığı ile yaptığı işbirliğiyle Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından 2013 yılında yayımlanan Hukuk Rehberi isimli çalışma güncellenmektedir.

Güncelleme çalışmaları nihayete erdiğinde özel hukukta her bir dava türüne ilişkin aşağıdaki bilgiler kitapta yer alacaktır.

 • Görevli ve yetkili mahkeme,
 • İlgili mevzuat,
 • Yargılama usulü,
 • Araştırılması ve dikkat edilmesi gereken hususlar,
 • Konu anlatımı,
 • Uygulamada sıkça hataya düşülen ve bozma nedeni yapılan konular,
 • Harç ve diğer yargılama giderleri,
 • Örnek tensip zaptı,
 • Örnek öninceleme tutanağı,
 • Örnek ilk derece mahkemesi kararı,
 • Örnek bölge adliye mahkemesi kararı,
 • Emsal Yargıtay kararı.

Güncellenen “Hukuk Rehberi” kitabının hâkimlerin istifadesine sunulması ile araştırılması gereken hususlar ve toplanması gereken deliller konusunda belirli bir standardın oluşması,  davalarda sıkça yapılan hataların azalması ve yargılama süresinin kısalması amaçlanmaktadır. 

Kitap bağlantısı: https://yayin.taa.gov.tr/kitaplar/hukuk-rehberi