Rapolar

21.01.2021     Ölçme Değerlendirme     1502

Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından uygulanan ölçme ve değerlendirme araçları ile toplanan veriler Merkezimizde görevli alanının uzmanı kişiler tarafından analiz edilerek nesnel biçimde raporlanmaktadır.

Anket ve açık uçlu maddelerden elde edilen veriler SPSS (Statiscical package program for social sciences) version 22 kullanılarak çözümlenmekte, sonuçlar rapor haline getirilmekte ve ilgili birimlere iletilmektedir.

Raporlar; ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi, ilgili anketlerin yeniden oluşturulması, raporlama tekniklerinin belirli bir sistem dâhilinde yürütülmesi, değerlendirilen faaliyetlerde birlikteliğin sağlanması açısından önem taşımaktadır.

Raporlarda eğitime yönelik değerlendirmeler yapılmakta, kesinlikle hiçbir kişisel veriye yer verilmemektedir. Anketlerden elde edilen istatistiki bilgiler; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde korunmaktadır. Bu bilgiler; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar kapsamında hiçbir kişi ya da kuruluşla paylaşılmamaktadır.