İç Kontrol Bürosu

10.02.2021     Strateji Geliştirme     1826

1)İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapılması,

2)İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlanması,

3)Ön malî kontrol görevinin yürütülmesi,

4)Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirlerin önerilmesi,