Atölye Çalışması/Grupla Çalışma

18.01.2021     Kişisel Gelişim     1534

Atölye Çalışması/Grupla Çalışma

Kişisel gelişim alanında öğretici etkinlikler, adayların ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek role-play çalışmaları veya uygulamalı etkinlikler ile kendini tanıma, etkili iletişim teknikleri, liderlik becerileri, çatışma yönetimi, kaliteli yaşam vb. konularda Kişisel Gelişim Atölyesi’nde grup çalışmaları yürütülmektedir.
Kişisel Gelişim Atölyesi’ndeki grupla çalışmada, uzmanlarımızca gönüllülük esasıyla belirlenen katılımcılardan en fazla 10-12 kişi çalışmaya dâhil edilir. Grup çalışmaları gizlilik esasıyla yürütülmektedir.

Örnek Çalışma Grupları

-Aile İlişkilerinin Dinamikleri
-Duygusal İlişkiler ve Ayrılık
-Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi
-Etkili Sunum Teknikleri
-Kalabalık Bir Yalnızlık
-Kendini Değerlendirme
-Kendini İfade Etme ve Dinleme
-Kişilik Gelişiminde Kimlik Duygusu
-Zor Kişiliklerle Başa çıkma
-Olumsuz Duygu ve Düşüncelerle Başa Çıkma
-Öğrenmede Zihnin Etkili Kullanımı
-Kaygıyla Başa çıkma