Ön Test/Son Test Uygulamaları

21.01.2021     Ölçme Değerlendirme     1580

Ön test ve son test uygulamaları, Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim gören hâkim ve savcı adaylarına verilen eğitimin adayların başarısını artırıp artırmadığı dolayısıyla eğitimin etkili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hâkim ve savcı adaylarına eğitimlerin başlangıcında ve eğitimler tamamlandığında uygulanan ölçme ve değerlendirme araçlarıdır. Belirtilen testler eğiticiler arasında yeknesaklığı sağlamak üzere hazırlanan modüllerin ve bu kapsamda verilen eğitimlerin etkililiğinin ve verimliliğinin ölçülmesi ile adayların bilgi ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla uygulanmaktadır. 

Uygulama ile hedeflenen; Türkiye Adalet Akademisi’nde verilen eğitim kalitesinin arttırılması, geleceğin hâkim ve savcılarının nitelikli bir eğitim alarak göreve başlamalarının sağlanması ve nihai olarak adalet hizmetinin kaliteli biçimde sunulmasının sağlanarak yargıya duyulan güvenin artırılmasıdır.