Stratejik Yönetim Bürosu

10.02.2021     Strateji Geliştirme     2358

1)Akademinin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programının oluşturulması, stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi veya verilmesinin sağlanması ve stratejik planlama çalışmalarının koordine edilmesi,

2) Akademi faaliyet raporunun hazırlanması,

3) Akademinin misyonunun belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi,

4)Akademinin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörlerin incelenmesi,

5)Yeni hizmet fırsatlarının belirlenmesi, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler alınması,

6)Kurum içi kapasite araştırması yapılması, hizmetlerin etkililiğinin ve yararlanıcı memnuniyetinin analiz edilmesi ve genel araştırmaların yapılması,

7)Akademinin üstünlük ve zayıflıklarının tespit edilmesi,

8)Akademinin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verilerin toplanması, tasnif edilmesi, analiz edilmesi,