Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Bürosu

10.02.2021     Strateji Geliştirme     1999

1)Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi,

2)Bütçe kesin hesabının hazırlanması,

3)Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerinin hazırlanması,

4)Malî istatistiklerin hazırlanması,