Bütçe Bürosu

10.02.2021     Strateji Geliştirme     1930

1)Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunun sağlanması,

2)Bütçenin hazırlanması,

3)Ayrıntılı harcama veya finansman programının hazırlanması,

4)Bütçe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının tutulması,

5)Ödenek gönderme belgesinin düzenlenmesi,

6)Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerinin yürütülmesi,

7)Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunun sağlanması, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması,

8)Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirlerin üretilmesi,

9)Akademinin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunun izlenmesi ve değerlendirilmesi,