Katkı Sunduğumuz Projeler

21.01.2021     Ar & Ge     1555

Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi

 

Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Projesi

 

Türkiye'nin Göç Yönetimi Çalışmalarının Desteklenmesi Projesi

 

Yargıtay'ın Etkinlik ve Verimliliğinin Güçlendirilmesi Projesi

 

İdari Yargının Etkinliğinin Artırılması ve Danıştay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

 

Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Mağdur Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması

 

İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi

 

Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Kapsamlı Bir Mücadele Geliştirilmesi Projesi

 

İnsan Ticareti ile Mücadele ve Göç Yönetimi