Anketler

21.01.2021     Ölçme Değerlendirme     1852

Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerine yön verilmesi, katılımcıların görüş ve düşüncelerinin belirlenmesi, planlanan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilerek eğitime katılan hâkim ve savcı adaylarının beklentilerinin karşılanması, güçlü-zayıf yönlerimiz ile iyileştirilmeye açık alanlarımızın belirlenebilmesi amacıyla uygulanan anketler şunlardır:

  • Türkiye Adalet Akademisi Değerlendirme Anketi,
  • Öğretim Görevlileri Değerlendirme Anketi,
  • Meslek Öncesi Eğitimi Değerlendirme Anketi,
  • Meslek İçi Eğitimi Değerlendirme Anketi, 
  • Türkiye Adalet Akademisi Tarafından Düzenlenen Diğer Eğitimlere Yönelik Değerlendirme Anketleri.