ERASMUS+ (K-105 Hareketlilik) Projeleri

21.01.2021     Ar & Ge     1932

Erasmus+ (K-105 Hareketlilik) Projelerinin Amacı, hâkim-savcı adaylarının insan hakları konusunda farkındalığının ve becerilerinin artırılması ile yenilikçi bir anlayış geliştirmelerini sağlamaktır.

Projeler hareketlilik (çalışma ziyareti) esaslı olup, AİHM, Avrupa Konseyi, HELP Ofisi, ilgili ülkelerin Adalet Akademisi ile mahkeme ziyaretlerini kapsamaktadır.

Avrupa Birliği Hukukunun Ulusal Mevzuata Etkisi Konusunda Genç Hukukçuların Eğitimi Projesi kapsamında 22 hâkim ve savcı adayının AİHM, Avrupa Konseyi, Fransız Yargıtayı ve Ulusal Yargı Okuluna yapacağı çalışma ziyareti pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Hâkim ve Savcı Adaylarının İnsan Hakları Konusunda Bilgi ve Becerilerinin Artırılması Projesi de Ulusal Ajans tarafından kabul edilmiştir.