Sığınmacıların ve Mültecilerin Adalete Erişimi

25.01.2021     Ar & Ge     1667

Sığınmacıların ve mültecilerin adalete erişimi  konusundaki çalışmalar Türkiye Adalet Akademisi ve  Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında Nisan 2016 tarihinde başlayan ikili görüşmeler sonucunda 28 Şubat 2017 tarihinde imzalanan  mutabakat belgesinin imzalanmasıyla başlamıştır.

Bu kapsamda, UNHCR verilerine göre en fazla mülteciyi topraklarında misafir eden Türkiye’de mültecilerin özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku alanlarında karşılaştıkları hukuki sorunlara yönelik çözüm bulunması konusunda adli ve idari yargıda görev yapan hâkimlerin ve Cumhuriyet savcılarının farkındalıklarının artırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim aktiviteleri planlanmış, eğitici eğitimleri yapılmış ve eğitim programları düzenlenmiştir.

Türkiye Adalet Akademisinin 02 Mayıs 2019 tarihinde yeniden kurulması akabinde UNHCR ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde mutabakat belgesi revize edilmiş ve bu kapsamda 13 Mayıs 2020 tarihinde işbirliği  protokolü imzalanmıştır

Protokolün amacı, uluslararası korumaya, uluslararası koruma başvurusu ve statü sahipleri ile geçici koruma altındaki kişilere ve vatansız kişilere ilişkin olarak, özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku alanlarında karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm bulunması konusunda adli ve idari yargıda görev yapan hakimlerin ve Cumhuriyet savcılarının farkındalıklarını artırmak, kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak, tasarlamak ve yürütmektir.

Protokol kapsamında 2021 yılında;

-Eğitici olacak yargı mensuplarının eğitimi,
-Eğiticiler ile birlikte eğitim modüllerinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
-Bölgesel mülteci hukuku çalıştayları düzenlenmesi
-Belirli konularda ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yuvarlak masa toplantıları düzenlenmesi planlanmaktadır.