Süreç

18.01.2021     Kişisel Gelişim     1390

Eğitim dönemi boyunca Kişisel Gelişim Eğitim Merkezi tarafından yürütülen dersler, adaylar için planlanan eğitim programlarının içerisinde yer almakta ve adayların zorunlu katılımı ile sürdürülmektedir.

Hâkim-savcı adayları bireysel görüşme ya da grup çalışmaları için Kişisel Gelişim Eğitim Merkezi uzmanlarına kendileri başvuruda bulunabilirler.

Hâkim-savcı adayları, birimdeki uzmanlara Akademimiz koordinatör hâkimleri ve öğretim görevlileri tarafından yönlendirilebilir.