Araştırma Geliştirme Merkezi

12.01.2021     Ar & Ge     1620

Araştırma ve Geliştirme Merkezinin görevleri şunlardır:

a) Hâkim ve savcılar ile adayların yetkinliklerini artırmak üzere nitelikli eğitim sunulması amacıyla araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

b) Hâkim ve savcılar ile adayların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, yapılan ihtiyaç analizi çalışmaları sonucunda uygulanacak eğitim modül ve materyallerini hazırlamak ve güncellemek.

c) Alanında uzman kişilerden oluşan eğitici havuzu belirlemek ve eğitici eğitimi programları düzenlemek.

ç) Eğitim modüllerinin uygulanmasında simülasyon, kurgusal duruşma, vaka analizleri, seminer, uzaktan eğitim gibi kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerini geliştirmek.

d) Eğitime ilişkin ölçme-değerlendirme ve izleme-değerlendirme araçlarını geliştirmek.

e) Mesleki ve kişisel gelişime yönelik projeler hazırlamak ve uygulamak, Bakanlık ile diğer kurumların yürüttüğü projelere destek vermek.

f) Adalet ve hukuk bilincini geliştirerek yargıya duyulan güvenin artırılmasını sağlamaya yönelik kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde projeler yürütmek.

g) Akademinin kurumsal kapasitesi ve eğitim programlarını hizmet kalite ve standartları yönünden geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerine cevap vermek.

h) Akademinin görev alanına ilişkin mevzuat çalışmalarını hazırlamak.

ı) Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmak.