İç Kontrol Nedir ?

12.01.2021     Strateji Geliştirme     2167


İÇ KONTROL NEDİR?

İç kontrol; faaliyetlerin belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun yürütülmesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, varlıkların korunması, mali ve mali olmayan bilgilerin güvenilirliğinin sağlanması amacıyla idare tarafından geliştirilen her türlü organizasyon, yöntem ve süreçler ile iç denetimi kapsayan mali ve mali olmayan kontrolleri ifade etmektedir.

İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, kurumun stratejisi ile diğer faaliyet ve operasyonlarını kapsayan, uyum ve performans ölçeğinde uygulanan tüm kontrolleri ifade eder. Bu süreç, kaynak kullanımını etkileyen her şeyi kapsayan, kurumların misyonlarını gerçekleştirmelerinde çalışanların tamamının rol aldığı dinamik bir süreçtir. İç kontrol kurumun doğasına ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. 

Avrupa Birliği, kamu iç kontrol alanında COSO’nun standartlarını benimsemiştir. Avrupa Birliği ile yapılan müzakereler çerçevesinde, iç kontrol sistemimizin AB uygulamaları ile uyumunun sağlanması söz konusudur. Bu kapsamda mevzuatımız, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından COSO’nun iç kontrol standartlarına uygun biçimde oluşturulmuştur.
 


COSO tarafından oluşturulan ve kontrol ortamı, risk yönetimi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme olmak üzere 5 bileşen, 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şarttan oluşan iç kontrol sistemi, Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI), Avrupa Komisyonu ve benzer uluslararası kuruluşlarca da referans olarak kabul edilen bir modeldir. 

 

İÇ KONTROL SİSTEMİ BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI

standartlar.png