AİLE HUKUKU PROSEDÜRLERİNDE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ MEKANİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

9.12.2021     Ar & Ge     468

Türkiye Adalet Akademisinin yararlanıcısı olduğu “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği –Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında “Aile Hukuku Prosedürlerinde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü(AUÇ) Mekanizmalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı”, 9-10 Aralık 2021 tarihlerinde pilot illerden biri olan Ankara’da gerçekleştirildi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin ÖZDEMİR ve Avrupa Konseyi İş Birliği Programları Bölümü Türkiye Birimi Başkanı Könül GASİMOVA’nın açılış konuşmaları ile başlayan Çalıştaya; Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyi, Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, uzmanlar(psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı) ve Avrupa Konseyi danışmanları katılım sağladı.

Çalıştayda; özellikle boşanma yargılamasının etkililiği ile ilgili ihtiyaçlar çerçevesinde, aile hukuku uyuşmazlıklarının dostane ve ekonomik bir şekilde çözüme kavuşturulması bağlamında tüm ilgili alternatif uyuşmazlık çözümü mekanizmaları ve özel olarak aile arabuluculuğunun faydaları ve riskleri değerlendirildi.

Çalıştayın ilk gününde, uluslararası en iyi uygulamalar ve standartlara odaklanılarak boşanma yargılamasının genel sorunları ele alındı. İkinci gün ise, aile arabuluculuğuna ilişkin kurumsal yapı olasılıkları ile başta kadın ve çocuklar olmak üzere dezavantajlı gruplar bakımından aile arabuluculuğunun olası etkileri konuşuldu.

GALERİ