Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesi


“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI PROJESİ” KAPSAMINDA "GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ YAYGINLAŞTIRMA EĞİTİMİ"

“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI PROJESİ” KAPSAMINDA HATAY BAROSU İŞBİRLİĞİNDE ADLİ YARDIM UZMANLARINA YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ

“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI PROJESİ” KAPSAMINDA HAKİMLERE VE CUMHURİYET SAVCILARINA YÖNELİK “MARMARA BÖLGESİ YAYINLAŞTIRMA EĞİTİMİ” BAŞLADI

“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI PROJESİ” KAPSAMINDA “Marmara Bölgesi Yaygınlaştırma Eğitimi” BAŞLADI

“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI ” PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI ” KAPSAMINDA "AKDENİZ BÖLGESİ YAYGINLAŞTIRMA EĞİTİMİ" BAŞLADI

“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI ” AİLE MAHKEMELERİ HUKUK KLİNİĞİ TANITIM TOPLANTISI

“AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR” VE “6284 SAYILI KANUN UYGULAMALARI” KONULARINDAKİ “EGE BÖLGESİ YAYGINLAŞTIRMA EĞİTİMİ” BAŞLADI

“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI” 24-26 NİSAN 2024 EGE BÖLGESİ 1. YAYGINLAŞTIRMA EĞİTİMİ

“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI” 12-15 ŞUBAT 2024 EĞİTİCİ EĞİTİMİ

AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİNİN 5. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ULUSLARASI AİLE HUKUKU SEMPOZYUMU BAŞLADI

AİLE MAHKEMESİ DAVA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KAMUSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİLGİ İHTİYAÇ ANALİZİ ODAK GRUP TOPLANTILARI

ULUSLAR ARASI AİLE HUKUKU SEMPOZYUMU HAZIRLIK TOPLANTISI

AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VELAYET DÜZENLEME ÇALIŞTAYI

AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDAKİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI MERSİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI” KAPSAMINDA İHTİYAÇ ANALİZİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI PROJESİ ÇALIŞMA GRUPLARI İSTİŞARE TOPLANTILARI

AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİNİN 4. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI ODAK GRUP TOPLANTILARI DÜZENLENDİ

AİLE MAHKEMELERİNDE NAFAKA VE TAZMİNAT TESPİT ÇERÇEVESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI PROJESİ

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği –Avrupa Konseyi Ortak Projesi Fransa Ziyareti (28-30 Eylül 2022)

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği –Avrupa Konseyi Ortak Projesi Almanya Ziyareti (14-16 Eylül 2022)

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi” Kapsamında Hâkimlere, Hâkim ve Savcı Adaylarına, Uzmanlara ve Mahkeme Personeline Verilecek Eğitimler Konusunda İstişare Toplantısı

AVRUPA BİRLİĞİ –AVRUPA KONSEYİ ORTAK PROJESİ – ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI İLKESİNİN UYGULANMASININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÜKSEK MASA TOPLANTILARI

AİLE ÜYELERİNİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI PROJESİ KAPSAMINDA BOŞANMA DAVA AKIŞ YÖNETİMİ KILAVUZUNUN HAZIRLANMASI ÇALIŞTAYI

“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI” AVRUPA BİRLİĞİ –AVRUPA KONSEYİ ORTAK PROJESİ

KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYGULAMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

Türkiye Adalet Akademisi, 'Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Arttırılması, Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi' kapsamında Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi ortak projesiyle, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalıştayı Kars’ta gerçekleştirildi.

Çocuk Dostu Adalete İlişkin Rehber

Avrupa Konseyinin “Çocuk Dostu Adalete ­İlişkin Rehberi” Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi kapsamında Türkçe olarak basılmıştır.

AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Açılış toplantısı Ankara’da düzenlendi.

AİLE HUKUKU PROSEDÜRLERİNDE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ MEKANİZMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

ADALET AKADEMİSİ “AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI” PROJESİ 1. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Ankara Sheraton Hotel’de gerçekleştirilen proje yürütme kurulu toplantısının açılış konuşmasını Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir ile Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse gerçekleştirdi. Projenin amacı, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesini sağlamak suretiyle, kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarının korunması sürecinde aile mahkemelerinin etkinliğini arttırmaktır.

Aile Adaletine İlişkin E-Kütüphane Erişime Açıldı

Akademimiz ile Avrupa Konseyi tarafından ortaklaşa yürütülen “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, aile adaleti ve aile hukuku yargılaması alanındaki temel Türk mevzuatı ile Avrupa Konseyinin arkaplan belgeleri İngilizceye ve dilimize çevrilerek e-kütüphanede yayımlandı: https://vizyon.taa.gov.tr/e-kutuphane