Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi

18.12.2020     Ar & Ge     261

Akademimiz ile Avrupa Konseyinin ortaklaşa yürüteceği “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması : Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi” ‘nin süresi 33 ay olup bütçesi 2.223.000 Avro’dur.

Projenin genel amacı Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlara ve Avrupa standartlarıyla uylumlu hale getirilmesini sağlamaktır.

Projenin özel amacı Aile Mahkemelerinin etkinliğini artırmak ve kadın, çocuk ve diğer aile üyelerinin haklarının daha iyi korunmasına katkı sağlamaktır.

Projenin başlangıç tarihi 20 Mart 2021’dir.

Proje kapsamında yapılacak faaliyetler ile;

  • Aile Mahkemelerinin ve Savcılığın (Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu) etkinliğinin ve işleyişinin geliştirilmesi,
  • İnsan hakları ve aile hukuku ile ilgili temel konularda hâkimlerin, savcıların ve mahkemede görevli uzmanların kapasitelerinin artırılması,
  • Paydaşlar arasındaki işbirliği mekanizmalarının iyileştirilmesi,
  • Aile mahkemesi dava süreçlerine ilişkin kamusal farkındalığın artırılması,

Hedeflenmektedir.

Proje faaliyet listesine ulaşmak için tıklayınız.