“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI ” KAPSAMINDA "AKDENİZ BÖLGESİ YAYGINLAŞTIRMA EĞİTİMİ" BAŞLADI

29.04.2024     Ar & Ge     88

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi"kapsamında, 29-30 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya’da, hâkim-savcılara, uzmanlara ve aile mahkemeleri personeline yönelik düzenlenen“Akdeniz Bölgesi Yaygınlaştırma Eğitimi”başladı.

GALERİ