AİLE MAHKEMELERİNDE NAFAKA VE TAZMİNAT TESPİT ÇERÇEVESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YUVARLAK MASA TOPLANTILARI

26.10.2022     Ar & Ge     555

         Akademimiz ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi” kapsamında “Aile Mahkemelerinde Nafaka ve Tazminat Tespit Çerçevesinin İyileştirilmesine Yönelik Yuvarlak Masa Toplantıları” 21-22 Ekim 2022 tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde 20 Ekim tarihinde Mardin Adliyesi, Mardin Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Mardin Valiliği ziyaret edildi.

        Açış konuşmalarını Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Dr.Aydın TURHAN, Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Aytek ÇİNGİTAŞ, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı/Müsteşar Alexander FRICKE, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin ÖZDEMİR ve Mardin Valisi Mahmut DEMİRTAŞ’ın yaptığı toplantılar Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Üyesi Sedat DEMİRTAŞ, Avrupa Konseyi Ulusal Danışmanı Doç.Dr.Cansu KAYA KIZILIRMAK ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1.Hukuk Dairesi Başkanı Zeynep ÖKSÜZOĞLU’nun moderatörlüğünde 69 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

GALERİ