“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI” AVRUPA BİRLİĞİ –AVRUPA KONSEYİ ORTAK PROJESİ

5.04.2022     Ar & Ge     498

Akademimiz ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği –Avrupa Konseyi Ortak Projesinin ikinci Yürütme Kurulu toplantısı, 05 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da hibrit yöntemle gerçekleştirildi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı sayın Muhittin ÖZDEMİR, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı sayın Cristian URSE, AB Türkiye Delegasyonu Program Müdürü sayın Gamze KÖSEKAHYA PAZARCI ve Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı sayın Sevil BOSTANCI açılış konuşmalarında Projenin başarılı ilerleyişini vurguladılar. Birinci Yürütme Kurulu toplantısından günümüze kadar gerçekleştirilen faaliyetler konusunda bilgilendirilme yapıldı. Ayrıca gelecekte yapılacak faaliyetlerin planlaması konusunda istişarelerde bulunuldu. Bir sonraki yürütme kurulu toplantısının Eylül ayının sonunda yapılması planlanmaktadır. 

GALERİ