“AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI: AİLE ÜYELERİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI PROJESİ” KAPSAMINDA HAKİMLERE VE CUMHURİYET SAVCILARINA YÖNELİK “MARMARA BÖLGESİ YAYINLAŞTIRMA EĞİTİMİ” BAŞLADI

10.05.2024     Ar & Ge     41

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi" kapsamında, 10-11 Mayıs 2024 tarihlerinde, İstanbul’da, hâkimlere ve Cumhuriyet savcılarına yönelik düzenlenen “Marmara Bölgesi Yaygınlaştırma Eğitimi” başladı.

GALERİ