AİLE MAHKEMELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDAKİ YUVARLAK MASA TOPLANTISI MERSİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

9.06.2023     Ar & Ge     272

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi kapsamında; 09-10 Haziran 2023 tarihlerinde Mersin’de saha ziyaretleri gerçekleştirildi ve  “Aile İçi Şiddette Vaka Yönetim Kılavuzunun Geliştirilmesi” konulu toplantı başladı.

Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen etkinliklerin ilk günü olan 09 Haziran 2023 tarihinde, Mersin Adliyesinde saha ziyaretleri yapıldı ve aile mahkemesi hâkimleri, aile içi şiddet bürosu savcıları ve aile mahkemesi personeli ile toplantılar gerçekleştirildi. 

10 Haziran 2023 tarihinde ise Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Operasyonlardan Sorumlu Başkan Pınar Başpınar,  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Daire Başkanı, Müsteşar, Alexander Fricke ve Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat’ın açılış konuşmaları ile “Aile İçi Şiddette Vaka Yönetim Kılavuzunun Geliştirilmesi” hususunda düzenlenen yuvarlak masa toplantısı başladı.

GALERİ