AİLE ÜYELERİNİNİN HAKLARININ DAHA İYİ KORUNMASI PROJESİ KAPSAMINDA BOŞANMA DAVA AKIŞ YÖNETİMİ KILAVUZUNUN HAZIRLANMASI ÇALIŞTAYI

9.05.2022     Ar & Ge     407

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, 27-28 Nisan 2022 tarihinde “Boşanma Dava Akış Yönetimi Kılavuzunun Hazırlanması Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Toplantıda proje kapsamında pilot mahkeme olarak seçilen Ankara ve İzmir Adliyelerinden aile mahkemesi hâkimleri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Adalet Akademisi hakimleri, yazı işleri müdürleri, uzmanlar ile Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu avukat temsilcisi yer aldı.

Aile mahkemeleri için boşanma davalarında etkililiğin artırılması, kusur ilkesinin olumsuz etkileri ile taraflar ve çocuklar üzerinde travmanın azaltılması amacıyla hazırlanan kılavuzun ilk taslağı katılımcı paydaşların görüşlerine sunuldu. Paydaş görüşlerinin yansıtılmasıyla yazımı tamamlanacak olan kılavuz, boşanma yargılamalarının kendine özgü güçlükleri dikkate alınarak daha etkili ve taraflar üzerindeki travmatik etkileri azaltılarak çocuk dostu adalet yaklaşımları çerçevesinde uygulanması amacıyla, tüm aile mahkemesi hakimleri, kalem personeli ve uzmanlara yönelik yönlendirici bir belge olmayı hedeflemektedir.