AİLE MAHKEMESİ DAVA SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KAMUSAL FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINA YÖNELİK BİLGİ İHTİYAÇ ANALİZİ ODAK GRUP TOPLANTILARI

15.09.2023     Ar & Ge     218

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi kapsamında, “Aile Mahkemesi Dava Süreçlerine İlişkin Kamusal Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Bilgi İhtiyaç Analizi Odak Grup Toplantıları” Ankara’da gerçekleştirildi.

GALERİ