“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE YARGININ VE İNFAZ SİSTEMİNİN KURUMSAL KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI TEKNİK DESTEK PROJESİ” 2.Yürütme Kurulu Toplantısı

12.10.2022     Ar & Ge     247

“Bağımlılıkla Mücadele Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi” kapsamında 2. Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Projenin ana faydalanıcısı olan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Türkiye Adalet Akademisi, AB Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Bakanlığın ilgili birimleri katılım sağlamıştır.

Proje kapsamında son 6 ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler ile önümüzdeki 6 ay içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler değerlendirilmiştir.

GALERİ