“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE YARGININ VE İNFAZ SİSTEMİNİN KURUMSAL KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI TEKNİK DESTEK PROJESİ” (25-27 MAYIS 2022)

25.05.2022     Ar & Ge     203

“Bağımlılıkla Mücadele Yargının ve İnfaz Sisteminin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi” kapsamında “Hâkim Savcı ve Adaylarına Yönelik Uyuşturucu Suçları Konusunda Eğitim Müfredatı ve El Kitaplarının Oluşturulması Çalıştayı” 25-27 Mayıs tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. 

Çalıştay İlk derece mahkemelerinden, Bölge adliye mahkemelerinden, Yargıtay’dan ve Bakanlık birimlerinden 30 kişinin katılımıyla, proje uzmanlarının moderatörlüğünde gerçekleştirildi.  Katılımcıların katkılarıyla birlikte proje uzmanları taslak eğitim müfredatı ve el kitaplarını oluşturduktan sonra katılımcılarla birlikte Eylül ayında geri bildirim çalıştayı düzenlenecektir.