“Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar” “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” ile “Terörizmin Finansmanı” konulu Eğitimler

21.06.2022     Ar & Ge     470

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesi; ceza adaleti kurumları ile hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadının uygulaması konusunda kapasitesini ve insan hakları hukuku konusunda farkındalıklarını artırmaya katkı sağlamayı hedefleyen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesi”ne (CAS II) ilişkin faaliyetlerini sürdüren Türkiye Adalet Akademisi anılan projede; “Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar”ile “Özgürlük ve Güvenlik Hakkı” konulu 3. meslek İçi eğitim ile “Terörizmin Finansmanı ile Mücadele” konulu 1. meslek içi eğitim programı 102 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katılımı ile İstanbul’da başladı.