“CEZA HUKUKUNDA GEREKÇELİ KARAR” İLE “ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI” EĞİTİMLERİ

11.05.2022     Ar & Ge     454

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesi; ceza adaleti kurumları ile hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadını uygulaması konusunda kapasitesini ve insan hakları hukuku konusunda farkındalıklarını artırmaya katkı sağlamayı hedefleyen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesine (CAS II) ilişkin faaliyetlerini sürdüren Türkiye Adalet Akademisi anılan projede; "Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar" ve "Özgürlük ve Güvenlik Hakkı" konularında yazımı tamamlanan meslek içi eğitim modüllerinin esas alınması suretiyle 1500 hâkim ve Cumhuriyet savcısına yönelik düzenlenecek meslek içi eğitim programları kapsamında ilk meslek içi eğitim programını Ankara’da düzenlemiştir.

 

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü Bölüm Başkanı Frederic Dolt ‘un açış konuşmalarını yaptığı programa farklı illerden toplam 85 hâkim ve C.savcısı katılım sağlamıştır.