“CEZA HUKUKUNDA GEREKÇELİ KARAR” İLE “ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI” KONULU 2. MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİ

14.06.2022     Ar & Ge     353

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) uygulanması konusunda ceza adaleti sisteminin geliştirilmesi; ceza adaleti kurumları ile hukuk çalışanlarının AİHS hükümlerini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadının uygulaması konusunda kapasitesini ve insan hakları hukuku konusunda farkındalıklarını artırmaya katkı sağlamayı hedefleyen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yargı Mensuplarının AİHS İhlallerinin Önlenmesi Konusunda Kapasitelerinin Arttırılması Projesine (CAS II) ilişkin faaliyetlerini sürdüren Türkiye Adalet Akademisi anılan projede; “Ceza Hukukunda Gerekçeli Karar ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı Konulu 2. Meslek İçi Eğitimi” programını 105 hâkim-savcının katılımı ile İzmir’de gerçekleştirdi.