ELEKTRONİK DELİLLERE İLİŞKİN BÖLGESEL EĞİTİCİ EĞİTİMİ

4.04.2022     Ar & Ge     576

Türkiye Adalet Akademisinin paydaşı olduğu “Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de İnternet Üzerinden Elde Edilen Suç Gelirlerinin Önlenmesi(İPROCEEDS-2)” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında 4-7 Nisan 2022 tarihleri arasında Karadağ’ın Budva şehrinde hâkim ve savcılara yönelik olarak “Elektronik Delillere İlişkin Bölgesel Eğitici Eğitimi Programı” gerçekleştirildi.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan eğiticilerin iştirak ettiği eğitim programına ülkemiz adına; Türkiye Adalet Akademisi Hâkimleri Dr.Seçkin KOÇER ve Özden DÜLGER, Ankara Adliyesi Cumhuriyet Savcıları Mahmut Kaan YÜKSEL ve Mustafa Burak ÇİL, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları Bürosundan Komiser Fatih DEMİR ve Mesut BAŞKAN katılım sağladı.

Programda Avrupa Konseyi Danışmanları; Hâkim Philippe van LİNTHOUT ve Savcı Jan KERKHOFS ile Sibersuçlar Soruşturma Uzmanları Andrea BRADLEY ve Mick JAMEISON sunumlar yaptı.

Eğitim kapsamında; Budapeşte Sözleşmesi, elektronik delillerin toplanması için onay süreci ve delillerin fiilen toplanma süreci, elektronik delillerin kaybolmaması ya da zarar görmemesi için alınması gerekli teknik tedbirler, elektronik delillerin kabul edilebilirliği konularına detaylı olarak yer verilerek yapılan kurgusal duruşma aracılığı ile örnek olayda elde edilen delillerin kabul edilebilirliği hususu detaylı olarak ele alındı.

Program bitiminde Avrupa Konseyi Danışmanlarınca katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

GALERİ