"GEREKÇELİ KARAR YAZIMINA İLİŞKİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI”NIN İKİNCİ CİLDİ E-KİTAP OLARAK YAYINLANMIŞTIR

7.04.2022     Ar & Ge     564

Türkiye Adalet Akademisinin yürütmekte olduğu Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması kapsamında; yargı kararlarının yazımında geliştirilmesi gereken hususların tespiti ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik Ceza Hukuku, Özel Hukuk ile  Tahkim-MÖHUK ve İcra Hukuku  alanlarında gerçekleştirilen ihtiyaç analizi çalışmaları neticesinde Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu üyeleri tarafından sunulan rapor ve tebliğleri içeren "Gerekçeli Karar Yazımına İlişkin İhtiyaç Analizi Çalışması” nın ikinci cildi e-kitap olarak yayınlanmıştır.

 

Bildiriler kitabına aşağıdaki link aracılığı ile ulaşılabilmektedir.  

https://yayin.taa.gov.tr