“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi” Kapsamında Hâkimlere, Hâkim ve Savcı Adaylarına, Uzmanlara ve Mahkeme Personeline Verilecek Eğitimler Konusunda İstişare Toplantısı

23.06.2022     Ar & Ge     305

Türkiye Adalet Akademisinin yararlanıcısı olduğu “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında “Hâkimlere, Hâkim Adaylarına, Uzmanlara ve Mahkeme Personeline Verilecek Eğitimler Konusunda İstişare Toplantıları” 24-25 Haziran 2022 tarihlerinde projenin pilot mahkemelerinden birinin bulunduğu illerden olan İzmir’in Çeşme ilçesinde gerçekleştirildi.

Toplantı öncesinde, 23 Haziran 2022 tarihinde İzmir Adliyesi ziyaret edilerek aile yargılamasının güncel sorunları, uygulama ve mevzuata ilişkin görüşler, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri bünyesinde çalışan uzmanların güncel sorunları, aile mahkemelerindeki ve Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçlarını Soruşturma Bürosundaki dosya sayısı, aile mahkemelerine ayrılan insan kaynakları ve fiziki koşullar hakkında bilgi alınarak gözlemlerde bulunuldu.

Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah MURAT ve Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Aytek ÇİNGİTAŞ’ın açış konuşmalarını yaptığı toplantılara; Türkiye Adalet Akademisi, Avrupa Konseyi, Yargıtay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, Bölge Adliye Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri, Adli Destek Müdürlükleri, Türkiye Barolar Birliği ve İzmir Barosundan katılım sağlandı.

Toplantıların ilk gününde “Aile Mahkemesi Hâkimlerinin ve Hâkim Adaylarının Eğitimi”, ikinci gününde ise “Aile Mahkemeleri Personeli ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Uzmanlarının Eğitimi” konularında sunumlar yapılarak istişarede bulunuldu. Yapılan grup çalışmaları ile aile mahkemesi hâkimlerinin, hâkim-savcı adaylarının, mahkeme personelinin ve uzmanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlanmış olup Proje kapsamında hazırlanan Eğitim İhtiyaç Analiz Raporunda toplantılarda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri doğrultusunda uygun değişiklikler yapılarak rapora nihai şekli verilecektir.

GALERİ