KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYGULAMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI

16.03.2022     Ar & Ge     433

Türkiye Adalet Akademisinin yararlanıcısı olduğu “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Uygulamalarının İyileştirilmesi Çalıştayı” 16-18 Mart 2022 tarihleri arasında projenin pilot mahkemelerinden birinin bulunduğu illerden olan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin ÖZDEMİR, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian URSE, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner AYGÜN ve Kars Valisi Türker ÖKSÜZ’ün açılış konuşmaları yaptığı Çalıştaya; Türkiye Adalet Akademisi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bölge Adliye Mahkemeleri, Aile Mahkemeleri, Kars Başsavcılığı, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi, Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Kars İl Jandarma Komutanlığı, Kars İl Sağlık Müdürlüğü, Kars Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı, Sarıkamış Belediyesinden temsilciler ile Avrupa Konseyinin proje kapsamındaki ulusal ve uluslararası uzmanları katılım sağladı.

Çalıştayda ilk gün; 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da düzenlenen önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması ve uygulanması, kolluk, sağlık kurumları, belediyeler, barolar, sivil toplum örgütleri ve çağrı hatları gibi yönlendirme mekanizmaları tarafından verilen bilgi ve destek servislerinin kalitesinin artırılması ile mağdur güvenliğinin sağlanması, barınma ve geçim yardımı ile psikolojik ve hukuki destek tedbirlerinin uygulanmasında iyileşme ihtiyaçları ele alındı.

İkinci gün; aile içi şiddetin gündeme geldiği durumlarda kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ihtiyacı, aile mahkemeleri tarafından verilen tedbir kararlarının etkililiğinin sağlanmasına ilişkin sorunlar ve boşanma yargılamasına etkileri, adli yardımın iyileştirilmesi ile uygulamaların yeknesaklaştırılması konuları ele alındı.

Çalıştayın son günü ise, aile içi şiddet büroları tarafından yürütülen soruşturmaların etkililiğine ilişkin sorunlara odaklanılarak tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.