“MESLEK İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI ” ANTALYA SAHA ZİYARETİ

31.05.2022     Ar & Ge     136

Türkiye Adalet Akademisince adalet ve yargı hizmetlerinin etkinliği ve kalitesinin artırılmasını sağlamak üzere “yaşam boyu öğrenme” felsefesine uygun olarak; yeni eğitim metotları uygulanmak suretiyle meslek içi eğitimin kapasitesinin artırılması ve hâlihazırdaki uygulamanın gözden geçirilerek uzaktan eğitim teknolojilerinin de kullanıldığı yeni yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen “Hâkim Savcı Eğitiminde Yeni Arayışlar” çalışması kapsamında hazırlanacak ihtiyaç analizi raporuna esas olmak üzere 26-27  Mayıs tarihlerinde Antalya ilinde 2. saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret kapsamında Antalya, Serik, Kemer Adliyesi ile, Antalya Bölge Adliyesi, Antalya İdare Mahkemesi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Antalya Barosuna ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Her toplantıda katılımcılar meslek içi eğitime yönelik görüşlerini açıklamışlardır.

Çalışma kapsamında saha ziyaretlerine devam edilecektir.