“MESLEK İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI” VAN SAHA ZİYARETİ (24-26 HAZİRAN )

27.06.2022     Ar & Ge     126

Türkiye Adalet Akademisince adalet ve yargı hizmetlerinin etkinliği ve kalitesinin artırılmasını sağlamak üzere “yaşam boyu öğrenme” felsefesine uygun olarak; yeni eğitim metotları uygulanmak suretiyle meslek içi eğitimin kapasitesinin artırılması ve hâlihazırdaki uygulamanın gözden geçirilerek uzaktan eğitim teknolojilerinin de kullanıldığı yeni yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen “Hâkim Savcı Eğitiminde Yeni Arayışlar” çalışması kapsamında hazırlanacak ihtiyaç analizi raporuna esas olmak üzere 24 Haziran 2022 tarihinde Van ilinde üçüncü saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında; 24-26 Haziran 2022 tarihlerinde Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İcra Hukukundan Kaynaklanan Davalar” konulu meslek içi eğitim semineri izlenmiştir.  

Ziyaret kapsamında Van Adliyesi ile Gürpınar Adliyesi Cumhuriyet savcıları, hâkimleri, Van Bölge Adliye Mahkemeleri üyeleri, Van İdare Mahkemesi üyeleri ile toplantılar gerçekleştirilmiştir. Her toplantıda katılımcılar meslek içi eğitime yönelik görüşlerini açıklamışlardır.

Çalışma kapsamında saha ziyaretleri tamamlanmış olup, akademisyenlerce saha ziyaretlerinin sonuçları raporlanacaktır.  

GALERİ