“Meslek içi Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışması” Bursa saha ziyareti (13-15 Mayıs)

18.05.2022     Ar & Ge     277

Türkiye Adalet Akademisince adalet ve yargı hizmetlerinin etkinliği ve kalitesinin artırılmasını sağlamak üzere “yaşam boyu öğrenme” felsefesine uygun olarak; yeni eğitim metotları uygulanmak suretiyle meslek içi eğitimin kapasitesinin artırılması ve hâlihazırdaki uygulamanın gözden geçirilerek uzaktan eğitim teknolojilerinin de kullanıldığı yeni yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen “Hâkim Savcı Eğitiminde Yeni Arayışlar” çalışması kapsamında hazırlanacak ihtiyaç analizi raporuna esas olmak üzere 13-15 Mayıs tarihlerinde Bursa ilinde 1. saha ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ziyaret kapsamında Bursa ve Gemlik Adliyesi Cumhuriyet savcıları, hâkimleri, Bursa Bölge Adliye Mahkemeleri üyeleri, Uludağ  Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve Bursa barosu avukatları ile 6 farklı görüşme gerçekleştirilmiştir. Her toplantıda katılımcılar meslek içi eğitime yönelik görüşlerini açıklamışlardır.

Çalışma kapsamında saha ziyaretlerine devam edilecektir.