SIĞINMACILARIN VE MÜLTECİLERİN ADALETE ERİŞİMİ PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİCİ EĞİTİMİ (12-15 MAYIS 2022)

12.05.2022     Ar & Ge     193

Türkiye Adalet Akademisi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliği ile yürütülen Sığınmacıların ve Mültecilerin Adalete Erişimi Projesi kapsamında; ülkemizde bulunan mültecilerin özel hukuk, ceza hukuku ve idare hukuku alanlarında karşılaştıkları sorunlara çözümler geliştirilmesi, düzenlenecek eğitim programları ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının farkındalıklarının artırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amacı ile 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında İzmir’de adli ve idari yargıda görev yapan 31 hâkim ve Cumhuriyet savcısına yönelik eğitici eğitimi programı gerçekleştirildi.

Yargı mensupları, akademisyenler, Göç İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisinden katılımcıların yer aldığı programın açılış konuşmalarını Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Abdullah Murat ve Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli yaptı. 

Dört gün süren eğitim sonunda eğiticilere katılım belgeleri takdim edildi.

Proje kapsamında eğitime katılan 31 eğitici hâkim ve Cumhuriyet Savcısının ilk aşamada 2022 yılı sonuna kadar toplam 315 hâkim ve Cumhuriyet savcısının eğitiminde görev alması ile uygulamacıların bu alanda en üst seviyede eğitilmesi hedeflenmektedir.