Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması “Ceza Hukuku Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi” 2. Yuvarlak Masa Toplantısı

25.05.2021     Ar & Ge     529

Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülen Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması kapsamında İhtiyaç Analinize İlişkin 2. Yuvarlak Masa Toplantısı, “Ceza Hukuku” alanında online olarak gerçekleştirildi.