TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ İLE UNICEF İŞ BİRLİĞİNDE “ÇOCUK KORUMA VE ADALET SİSTEMİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ” (30 MAYIS-01 HAZİRAN 2022)

30.05.2022     Ar & Ge     246

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde yürütülmekte olan 2021-2025 ülke programına istinaden düzenlenen 25 hâkim ve Cumhuriyet savcısına yönelik 1. Eğitici Eğitimi Programı 30 Mayıs-01 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmalarını Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin ÖZDEMİR ve Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilci Yardımcısı  Paolo MARCHI yaptı.

2012-2015 yılları arasında yürütülen ‘’Çocuklar için Adalet Projesi’’ kapsamında daha önce hazırlanan “Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları için Çocuk Adalet Sistemi El Kitabı’’ revize edilerek hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile hâkim/savcı adaylarının başvurabileceği bir rehber niteliği taşıyan modüller hazırlanmış olup eğitim programında, hazırlanan modüllere dair sunumlar yapılarak katılımcıların görüş ve önerileri alınmış, seminer ve paneller gerçekleştirilmiş, katılımcılarla birlikte sonraki sürece dair planlama yapılmıştır.

Eğitici eğitimi programlarının tamamlanmasının ardından meslek içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek olup eğitimler neticesinde; muhtemel çocuk hakkı ihlallerinin önüne geçilmesi, çocuk suçluluğunun azaltılması, uygulamacıların uluslararası normlar ile Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hakkında bilgilendirilmesi, çocukların adalete erişiminde iyileşme sağlanması ve böylece çocuk dostu bir adalet sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

GALERİ